ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minden termék készletről

Elsődleges szempont számunkra, hogy Ön a lehető leggyorsabban kézhez kapja megvásárolt árucikkeit. Ezért cégünk gondoskodik róla, hogy a forgalmazott termékek beszerzése ne hátráltassa a kiszállítást.

 • 1. lépés: Egy automata program feldolgozza a megrendeléseket tízszer olyan gyorsan, mintha manuálisan dolgoznánk fel azokat. Ezzel időt takarítunk meg és gyorsabban tudjuk a futárszolgálatnak átadni a termékeket.

 • 2. lépés: A megrendelt cikkeket összeválogatjuk a megrendelések alapján.

 • 3. lépés: Leellenőrizzük az áruk sértetlenségét.

 • 4. lépés: Összecsomagoljuk az árucikkeket.

 • 5. lépés: Mellékeljük a számlát és lezárjuk a csomagolást.

 • 6. lépés: Felhelyezzük a GLS-es címkét. Ezen vannak az információk (név, cím és mobilszám, valamint utánvétel esetén az ár), amik szükségesek a kiszállításhoz. Fontos tudni, hogy amennyiben a megrendelés véglegesítésénél nem jó telefonszámot, vagy címet tűntet fel, azt nem áll módunkban ellenőrizni, így a csomagot sem fogja kézhez kapni!

 • 7. lépés: Átadjuk a futárszolgálatnak az előkészített csomagokat.

 • 8. lépés: A GLS kiszállítja Önnek a megrendelt termékeket. 

Garantált minőség

O.TWO.O logó és név gondoskodik a minőségről, a stabilitásról és a 100%-os elégedettségről.  A köznyelvben helyette általában a márka, márkanév vagy logó szavakat használják.

Elengedhetetlen, hogy felismerhető legyen az O.TWO.O smink termékek minősége is, mind az oldalon, mind a termékeinken.  

Szállítás Magyarország egész területére

Az ország bármely pontjára szállítunk, a lehető leggyorsabban. Ebben partnerünk a GLS. Sorbanállás nélkül, kényelmesen megrendelheti otthona melegében a szükséges termékeket. Az O.TWO.O csapata azon dolgozik, hogy az oldalra látogatástól a megvásárolt termékek kézhez vételén keresztül a használatig, bonyodalom nélkül menjen végbe. Továbbá igyekszünk a lehető legtöbb információt a rendelkezésre bocsájtani a forgalmazott termékekről, hogy ne történhessen csalódás a vásárlást követően. 

Házhozszállítás

Logisztikai partnerünk a GLS, a csomagokat munkanapokon szállítja házhoz Magyarország teljes területén, legyen szó otthoni, vagy munkahelyi kézbesítésről.

Az Ön kényelme érdekében a szállítás napján a GLS egy SMS-t küld, amely tartalmazza a szállítás napját. Munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között történik a kiszállítás.

Megadhatja a munkahelyének címét is, ha hétköznap nem tartózkodik a regisztráció során megadott címen. A regisztrációkor megadott adatokkal dolgozunk, később ezen már módosítani nincs lehetőségünk.

Ha nem tartózkodik a megadott helyen a futár érkezésekor, akkor egy értesítőt fognak Önnek hagyni.

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal! 

Fizetés

 • Utánvéttel

Szállítási díjak

A szállítási díj: 1.499 Ft

18.000 Ft vásárlás felett azonban ingyenes.

Készlet és Garanciális ügyintézés

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a weboldalunkon fellelhető képek 100%-ban megegyezzenek a termékekkel.

Nagyon fontos, hogy színben történő eltérések esetén nem tudjuk biztosítani a cserecsomag szolgáltatásunkat, azonban természetesen a kézhezvételt követő 14 napon belül joga van elállni a vásárlástól és visszaküldeni nekünk a teméket az ide vonatkozó jogszabályok alapján.

Elállási jog és az elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (15) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállhat.

Fogyasztót a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 15 naptári napon belül (akár a 15. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Az elállási jog gyakorlásakor a vásárló viseli az áru visszaszolgáltatásával felmerült költségeket. A vásárló viseli továbbá az áruban a nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezett sérülésből eredő károkat. Kérjük ezért, hogy fokozottan vigyázzanak az áru sértetlenségére! Elállás esetén a kedvezmények visszavonhatók, ha az elállás következtében nem teljesülnek a kedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételek. A fenti elállási jog kizárólag a fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő vásárlókat illeti meg. Az áru kézhezvételétől számított 15 naptári napon túl az elállási jog gyakorlását nem tudjuk biztosítani.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a utolsó pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 15 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 15 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Egyedi termékre az Elállás joga nem érvényesíthető. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló rendelet), illetve a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a távollevők között kötött szerződésekről) 5. § c) pontja szerint: A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

Lemondási űrlap

Lemondási űrlap termékek visszaküldéséhez vagy szolgáltatási szerződések lemondásához

(Csak akkor töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot, ha el kíván állni a szerződéstől.)

 • Címzett:

  • Gina Grafika Kft. 4220, Hajdúböszörmény Méliusz Péter u. 4.

  • E-mail cím: info (kukac) otwoo.hu

 • Ezúton értesítem/értesítjük [*] Önöket, hogy elállok/elállunk [*] a következő termékekre [*]/a következő szolgáltatás biztosítására [*] vonatkozó adásvételi szerződéstől

 • Rendelés ideje [*]/megérkezés ideje [*]

 • Fogyasztó(k) neve

 • Fogyasztó(k) aláírása (csak abban az esetben, ha papíron nyújtja be az űrlapot)

 • Dátum

[*] A nem kívánt rész törlendő.

A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 15 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

A honlapon történő vásárlás és a megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. 

A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék leírása a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Az eltávolítás (x) gomb segítségével lehetőség van a termék kosárból való kiürítésére is. A Felhasználó a Fizetés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre vagy regisztrációra, valamint a szállítási információk kitöltésére.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folyatatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő szállítási módot, majd a fizetési módot. A Felhasználó ea jobb oldali összefoglaló segítségével ellenőrizheti minden megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét és árát. Adatbeviteli hibák esetén a vissza gombra kattintva a megfelelő oldalon van lehetőség a javításra. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Vásárlás véglegesítése gomb segítségével elküldheti megrendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Profil menüpont segítségével végezheti el. Itt a leadott megrendeléseinek adatait, és állapotát követheti nyomon. Adatok módosítása menüpont alatt a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési információkat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

A honlapot a szolgáltató folyamatosan havonta ellenőrzi, mindent megtesz annak érdekében, hogy hibátlan legyen. Ennek ellenére az esetleges elírásokért, pontatlanságokért felelősséget nem tudunk vállalni

Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az utolsó pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

 • Bírósági eljárás kezdeményezése 

Szavatosság

Kifejezetten felhívjuk a kedves vásárlóink figyelmét arra, hogy amikor átveszi a csomagot kérjük minden elemét vizsgálja át, mert a termék átvételét követő 15 napon belül van lehetősége arra, hogy jelezze a termék hiányát, részleges hiányát, vagy nem látható sérülését, esetleges gyártási hiányosságot. Tizenöt napon túl nem áll módunkban az ilyen jellegű reklamációkat kezelni, mivel onnantól kezdve nem állapítható meg a hiány /  belső sérülés eredete.

Vállalatunk minden esetben törekszik arra, hogy külsérelmi hibáktól mentes terméket küldjön! Külsérelmi hibák / sérülés esetén kérjük minden esetben vetessen fel jegyzőkönyvet a szállítóval, mivel minden csomagunkon biztosítás van, így biztosan nem érheti kár a kedves vásárlót és minket a webáruházat sem.

Amennyiben jegyzőkönyv nem készült a külsérelmi problémáról, abban az esetben is a vásárló kötelessége a teljes termék visszajuttatása és mi jegyzőkönyvet készítünk a sérülésről. Nagyon fontos, hogy ilyenkor már nagyon nehéz megállapítani a keletkezett sérülés eredetét, mivel a szállító igazolni tudja, hogy sérülésmentesen átadta a terméket, amelyet a vásárló kézjegyével igazolt.

ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Sütik használata

Az otwoo.hu online szolgáltatásai esetenként használhatnak úgynevezett „sütiket”. A sütik teszik lehetővé például a bevásárlókosár használatát és webhelyeink működésének személyre szabását, emellett információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Szellemi tulajdon

A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten a Gina Grafika Kft. tulajdonát képezi és a Gina Grafika Kft. ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló – a Gina Grafika Kft. kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

Amennyiben a Gina Grafika Kft. egy Ügyfélnek / Vásárlónak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodás értelmében az abban meghatározott tartalommal felhasználási jogot ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Weboldalon történő elérhetősége időszakában vagy a megállapodásban maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.

Titoktartás

A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

A Vásárló/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.

Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

Az Ügyfél/Vásárló azzal, hogy as kolibritrne.com-on Saját fiókot hoz létre/Megrendelést ad le, bekerül a KolibriTrend adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően és azok keretei között hozzájárul, hogy a Gina Grafika Kft. partnerei a szerződéses kötelezettségek, különös tekintettel a Megrendelés és a jótállási igények teljesítése érdekében felvegyék vele a kapcsolatot, így részükre az O.TWO.O az ügyfél- adatokat továbbíthassa. 

A személyes adatok kezelése

A Szolgáltató köteles biztonságos feltételek mellett és csakis a célhoz kötötten kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket a Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók a Saját fiók létrehozása illetve a Megrendelés során megadtak.

Az adatkezelés célja: 
(i) az Ügyfelek/Vásárlók tájékoztatása a Saját fiókjuk státuszáról, beleértve a Vásárlók tájékoztatása a Megrendelés jóváhagyását, a Termékek kiszállítását és számlázását, illetve a megrendelt Termékekkel kapcsolatos minden reklamációt (elállási jog gyakorlása); 
(ii) hírlevél küldése és/vagy időszakos értesítések küldése sms-en, illetve e-mailen keresztül; 
(iii) marketing tevékenység, a kínált Termékek és Szolgáltatások értékelése, a kereskedelmi tevékenységek értékelése, a Termékeket és Szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing, reklám, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítések és az Ügyfél/Vásárló viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése.

A Vásárló azzal, hogy a Saját fiók létrehozásakor és/vagy a Megrendelés leadásakor kitölti az űrlapot az adataival, kijelenti és feltétel nélkül elfogadja, hogy a személyes adatait bevezessék a Személyes Adat- Feldolgozási Műveletek Nyilvántartásába az O.TWO.O adatbázisba és ugyanakkor kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a Gina Grafika Kft., annak társvállalatai és azok munkatársai ezeket a személyes adatokat tárolják, használják és feldolgozzák, a Gina Grafika Kft., és annak társvállalatai és azok munkatársai alábbi tevékenységei a jelen általános felhasználási feltételek megkötésének céljaival összhangban és a 13.3. pontban rögzített célokkal összhangban.

A Gina Grafika Kft. továbbíthatja az Ügyfél/ Vásárló személyes adatait – az alábbiak szerint – olyan társaságoknak, amelyekkel szerződéses kapcsolatban áll, de kizárólag a társaságokkal kötött titoktartási megállapodásban rögzítettek szerint amennyiben azok garantálják, hogy a személyes adatokat biztonságosan, zártan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik és továbbítják, különösen: marketing szolgáltatók, futárszolgálatok, fizetési/bank szolgáltatók, olyan telemarketing vagy egyéb szolgáltatást szolgáltató társaságok, amelyekkel az O.TWO.O a Termékei vonatkozásában közös kínálati programot tud kifejleszteni, biztosítók.

Az Ügyfél/ Vásárló személyes adatai a jogszabályi előírások alapján és azok keretei között hatóságok, bíróságok, ügyészségek számára továbbíthatók.

Vis Maior

Ez minden olyan okot, esetet, körülményt jelent, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, Szolgáltatót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Szolgáltató számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

Cégadatok

IBAN: HU16 1160 0006 0000 0000 6668 3843
SWIFT: GIBAHUHB
Webhosting szolgáltató: Wix
Cégnév: Gina Grafika Kft.
Címünk: Magyarország, 4220 Hajdúböszörmény Méliusz Péter u 4.
Adószám: 23925674-2-09
Cégjegyzékszám: 19 09 517182
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-66683843
E-mail: info (kukac) otwoo.hu
Telefon: +3670 235 0120

Vevőszolgálat

Vevőszolgálat

Munkatársaink állnak rendelkezésére hétfőtől péntekig 09:00 és 17:00 között. 

Szombat-Vasárnap: zárva

Telefononos elérhetőségünk: +3670-235-01-20

Levelező rendszerünk azonban éjjel-nappal és hétvégén is fogadja az e-mail-eket. Minden e-mail feldolgozásra kerül 48 órán belül a terheltség függvényében.

E-mail-es elérhetőségünk: info (kukac) otwoo.hu

Keressen minket bizalommal!